link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

FAQ

Kod PUK znajdziesz w zestawie startowym, do którego była dołączona karta SIM.
Jest to usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
Jest to usługa wiadomości multimedialnych, pozwala na komunikację między telefonami oraz między telefonem a dowolnym adresem e-mail, przez przesyłanie komunikatów, które mogą zawierać tekst, zdjęcia, dźwięk czy animacje lub filmy.
MMS możesz odebrać:
– na skonfigurowanym aparacie obsługującym odbieranie MMS, wiadomość przychodzi na skrzynkę odbiorczą (tam gdzie zapisywane są także SMS-y). W telefonie pojawia się znak koperty, której otwarcie spowoduje wyświetlenie MMS-a. Szczegóły obsługi MMS-ów podane są w instrukcji obsługi aparatu.
-na kontach poczty e-mail.
Aby odebrać MMS mieć włączoną usługę GPRS.
GPRS (pakietowa transmisja danych) to technologia, która umożliwia korzystanie z szybkiego przesyłania danych, a więc pozwala na:
• dostęp do Internetu ( komórka jako modem do Twojego komputera)
• dostęp do stron WAP, aplikacji typu Chat i innych
• wysyłanie i odbieranie MMS-ów
• stały dostęp do poczty elektronicznej z telefonu komórkowego
• pobieranie dzwonków, gier i dodatkowych aplikacji.
• opłaty za korzystanie z usługi GPRS naliczane są za ilość wysłanych i odebranych danych – a nie za czas połączenia
• opłaty za pobranie i wysłanie danych naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym)
• opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 100 KB
• szczegóły znajdziesz w cenniku swojej taryfy
Jest to usługa, która umożliwia swobodne korzystanie z telefonu poza granicami Polski.
Włączenie i wyłączenie roamingu jest bezpłatne.
– Jeśli chcesz włączyć roaming – wprowadź w aparacie kod *101*11*01# i naciśnij „Zadzwoń”
– Jeśli chcesz wyłączyć roaming – wprowadź w telefonie kod *101*00*01# i naciśnij „Zadzwoń”
SMS-y w roamingu wysyłasz w taki sam sposób jak w Polsce. Przed numerem, pod który wysyłasz wiadomość, wpisz numer kierunkowy kraju (np. wysyłając wiadomość pod polski numer, poprzedź go prefiksem +48)
Wybierz: + lub 00; numer kierunkowy kraju, w którym jesteś; numer kierunkowy miasta lub sieci komórkowej; numer abonenta.
Wybierz: + lub 00; numer kierunkowy kraju, do którego dzwonisz; kierunkowy miasta lub sieci komórkowej; numer abonenta.
W nielicznych sieciach zamiast „+” lub „00” użyj cyfr obowiązujących w danym kraju dla uzyskiwania połączeń międzynarodowych.
Poczta Głosowa – to Twoja automatyczna sekretarka. Jeśli nie możesz lub nie chcesz odebrać połączenia to Poczta Głosowa odbierze je za Ciebie, dając dzwoniącemu możliwość pozostawienia wiadomości. Ma wiele istotnych funkcji i można ją łatwo dostosować do własnych potrzeb wybierając odpowiedni profil.
Posiadanie Poczty głosowej jest bezpłatne.
Włączenie – bezpłatne.
Za połączenie z Pocztą głosową zapłaci osoba, która do Ciebie dzwoni i zgłosi jej się Twoja Poczta.
Oddzwonienie z nagrana wiadomością jest bezpłatne.
Gdy Ty zadzwonisz na pocztę, zapłacisz zgodnie z Twoją taryfą
Wysokopłatne połączenia głosowe to usługa umożliwiająca Ci dzwonienie na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi (premium).
Informacje o opłatach za połączenia z numerami premium zaczynającymi się od 605 70xxxx, *7xy, 70, 19 (gdzie x – to dowolna cyfra 0-9, y – to ciąg cyfr 0-9) znajdziesz na stronie. Dodatkowo zapłacisz cenę za minutę połączenia do Polski wg operatora zagranicznego, z którego usług korzystasz.
Możesz odblokować lub zablokować możliwość wykonywania takich połączeń w roamingu (czyli podczas pobytu za granicą).
Blokada dotyczy tylko połączeń głosowych, nie obejmuje wysokopłatnych SMS-ów i MMS-ów.
To niższe opłaty za korzystanie z usług roamingowych, na terenie krajów Unii Europejskiej.
Usługa przeniesienia numeru pozwala zachować ten sam numer telefonu komórkowego podczas zmiany operatora telefonii komórkowej
Przeniesienie numeru jest darmowe. Od 06.07.2009 roku zgodnie z prawem telekomunikacyjnym nie ponosimy żadnych opłat za przeniesienie numeru. Oferta obowiązuje bezterminowo.
Wszystko zależy od formy i trybu złożenia wniosku. W przypadku gdy łączy Państwa z dotychczasowym Operatorem umowa terminowa, proces przeniesienia będzie trwał dłużej. Gdy mają Państwo numer prepaid (na kartę) lub umowę na czas nieokreślony, proces przeniesienia może trwać krucej.
Dokumenty wymagane dla klienta prywatnego – dokument tożsamości, ostatnia faktura.
Dokumenty wymagane dla klienta biznesowego – dokument tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy, zaświadczenia o numerach REGON i NIP, wpis do KRS.
Wniosek o przeniesienie numeru, Oświadczenie NP , Umowa, Pełnomocnictwo – wzory dokumentów dostępne są na naszej stronie Internetowej.
Subscriber Identity Module: moduł identyfikacji abonenta – plastikowa karta elektroniczna wielkości karty kredytowej (85 × 54 mm, starszy typ) lub wielkości paznokcia (25 × 15 mm, nowszy typ) z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem. Karta SIM identyfikuje abonenta i przechowuje także pewną ilość niektórych danych, np. fragment jego książki telefonicznej.
Karta SIM od dotychczasowego operatora zostaje wyłączona. W momencie przeniesienia numeru do nowego operatora otrzymujemy nową kartę z tymczasowym numerem.
Dokument, który umożliwi dalsze czynności związane z przeniesieniem Twojego dotychczasowego numeru i zostaną wykonane w Twoim imieniu przez upoważnionych pracowników Novum S.A.
Jeżeli nie zdecydujesz się na udzielenie pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest wykonanie dwóch następnych kroków:
Krok 1 : Złożenie u swojego dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych wniosek o rozwiązanie umowy wraz z kopią Oświadczenia, które otrzymasz od przedstawiciela Operatora, do którego chcesz przenieść numer.
Krok 2 : Po uzyskaniu od swojego dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych potwierdzenie rozwiązania umowy, zgłoś się do punktu sprzedaży Novum S.A aby zawrzeć nową umowę.
W momencie kiedy operator odmawia przeniesienia numeru należy sprawdzić: czy rachunek za telefon został opłacony, czy nie zalegamy z żadnymi płatnościami, czy na karcie znajduje się odpowiednia kwota, czy ważność konta wychodzącego i przychodzącego jest aktywna, czy numer telefonu na kartę jest zarejestrowany. Jeśli wyżej wymienione czynności zostały wykonane prosimy złożyć wizytę w punkcie sprzedaży ponownie (najlepiej w tym samym, gdzie składaliśmy wniosek) lub zadzwonić do biura obsługi klienta.
Tak, tylko taki numer musi być zarejestrowany w sieci Operatora Dawcy. Przed rozpoczęciem procesu NP. należy udać się do Biura Obsługi bądź Punktu Obsługi Abonenta doczasowego dostawcy (Operatora Dawcy) w celu zarejestrowania numeru. Proces ten trwa kilka minut i sprowadza się do podania danych z dowodu osobistego.
Tak, jednak przed podpisaniem Umowy z Novum należy dokonać cesji numeru u dotychczasowego Dostawcy (Operatora Dawcy).